Privacybeleid Personeelsvereniging NXP  

Personeelsvereniging NXP, gevestigd aan Gerstweg 2, BF 0.084, 6534AE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Email: personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com

Gerstweg 2, BF 0.084

6534AE Nijmegen

https://nxpv.nl/Privacybeleid Personeelsvereniging NXP

De voorzitter van de Personeelsvereniging NXP is de Functionaris Gegevensbescherming van Personeelsvereniging NXP Hij/zij is te bereiken via personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Personeelsvereniging NXP verwerkt uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, accountdetails, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, geboortedatum, etc.,  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Personeelsvereniging NXP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De doorgifte van gegevens betreft betaling van uw contributie
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Informeren over de ledenvergaderingen, wijzigingen in bestuur etc.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Personeelsvereniging NXP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel Welke gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Uw aanvraag om lid te worden   • Voornaam • Achternaam • Adres • Geboortedatum • Telefoonnummer • Emailadres Uitvoering van de overeenkomst 7 maanden na afhandelen van de aanvraag.  
Ledenadministratie en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst. • Voornaam • Achternaam • Adres • Telefoonnummer • Emailadres • Bankgegevens • Betaalgegevens • Lidmaatschapsnr. • Salarisnummer Uitvoering van de overeenkomst   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.   Bank
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief • Voornaam • Achternaam • Emailadres Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.  
Voor deelname aan activiteiten • Voornaam Achternaam • Adres • Telefoonnummer • Emailadres Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) • IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Website beheerder • Analytics tools
Uw emails • Voornaam • Achternaam • Telefoonnummer • Emailadres • De inhoud van de      email     Uitvoering van de overeenkomst Maximaal 5 jaar na ontvangen of versturen van de mail.  
Website • De gegevens die u verstrekt door een profiel aan te maken op NXPV.EU   Zolang als men aangemeld is.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Personeelsvereniging NXP verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Personeelsvereniging NXP verstrek geen gegevens naar 3e landen (buiten de EU).

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites nxpv.nl, nxpv.eu Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Personeelsvereniging NXP raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NXPV.NL, NXPV.EU gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Personeelsvereniging NXP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, Vragen wij u een mail te sturen naar personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com o.v.v. u naam en adres en uw verzoek.  De personeelsvereniging stuurt u vervolgens een email vanuit haar bekende emailadres ter verificatie. Vervolgens reageert u op de verificatie email en geeft u toestemming uw gegevens aan te passen of te verwijderen. We reageren uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Personeelsvereniging NXP wil U er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Personeelsvereniging NXP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com.

De nieuwsbrief van de personeelsvereniging?

Personeelsvereniging NXP gebruikt met uw toestemming uw emailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven door een mail te sturen naar Personeelsvereniging.nijmegen@nxp.com, onder vermelding van uw emailadres om uw email- adres van de mailinglijst te laten verwijderen.

Wijziging van het privacy beleid

Personeelsvereniging NXP past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid zijn opgenomen. Personeelsvereniging NXP raadt u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Personeelsvereniging NXP er alles aan doen u per email en via de website te informeren.

Deze versie is van 11 February 2020.